Aktualności

Trwają wystawki na terenie miasta – terminy

Trwają wystawki na terenie miasta – terminy

21.02.2018
Terminy od 15.02.2018 do 16.02.2018. ul. Kolejowa – plac przy TOTO ul. Rybna – parking ul. Żeromskiego – przy bloku nr 1
K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

30.01.2018
Szanowni Mieszkańcy miasta Gryfowa Śląskiego Uprzejmie informuję, że na terenie naszego miasta  odbędzie się nieodpłatna  akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).
U W A G A !!! Terminy wystawek w 2018 roku

U W A G A !!! Terminy wystawek w 2018 roku

29.01.2018
Poniżej przedstawiamy terminy wystawek na terenie miasta i sołectw Gminy Gryfów Śląski w 2018 r.
Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

12.01.2018
Od lutego bieżącego roku, w dniach odbioru  odpadów komunalnych, przedstawiciele firmy odbierającej odpady komunalne w obecności pracownika urzędu będą prowadzić na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji. Przyczyną podjęcia powyższych czynności była zgłaszana przez firmę niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.
Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

4.01.2018
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok dla Gminy Gryfów Śląskiharmonogram
WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

24.04.2017
Trwa akcja zbiórki i wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). P R Z Y P O M I N A M Y, że wywozem NIE SĄ OBJĘTE: - gruz i inne podobne odpady, - drobne śmieci, - odpady niebezpieczne.
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

4.04.2017
Szanowni Mieszkańcy Gryfowa ŚląskiegoOdbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane ! Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerów. Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji ! Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.
Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

30.03.2017
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości, a w szczególności w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, do których zalicza się między innymi: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.

Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.

20.03.2017
Uprzejmie informujmy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).  Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.  Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane ! Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach. Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji ! Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów . Uprzejmie informujemy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!Do pobrania
Harmonogram odbioru odpadów na 2017

Harmonogram odbioru odpadów na 2017

29.12.2016
Przedstawiamy Państwu nowy harmonogram odpadów na 2017. >kliknij tutaj<
Uwaga ! ZMIANA WZORÓW DEKLARACJI

Uwaga ! ZMIANA WZORÓW DEKLARACJI

25.07.2016
UWAGA!!! ZMIANA WZORÓW DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIInformujemy, że od 26 lipca 2016 r., na mocy uchwały nr XXI/114/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w pokoju nr 3 bądź poniżej: deklaracja o wysokosci oplaty tereny niezamieszkale.pdf deklaracja o wysokosci oplaty tereny zamieszkale.pdf
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

15.04.2016
Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski . Opłatę trzeba będzie wnosić „z góry" za miesiąc kalendarzowy, do 15-tego dnia każdego miesiąca. Wysokość opłat pozostaje bez zmian.   Na podstawie Uchwały nr XIV/67/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski).

Na skróty