Ewidencja Działalności Gospodarczej

Do zadań Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy:

 1. Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych
  • dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
  • dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  • wydanie duplikatu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykreślenia z ewidencji, informacji o zawieszeniu, wznowieniu działalności gospodarczej   
 2. Wydawanie potwierdzeń o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej
 3. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej wg stanu na dzień jego wydania
 4. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej (pisemne i ustne)
 5. Ewidencja czasu pracy przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie miasta Rzeszowa
 6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (handel).

 

Dane teleadresowe:

Adres:

Urząd Stanu Cywilnego, Działalność Gospodarcza

Rynek 1

II piętro ratusza pok. Nr 14

59 – 620  Gryfów Śląski

 

Telefony:

(75) 78 13 403

 

Poczta elektroniczna:

usc@gryfow.pl

 

 

Pracownicy:

Dudzik Jolanta – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i danych osobowych


Spółka Akcyjna Gaz System

11-06-2015

Spółka Akcyjna Gaz System

SPONSOREM STRATEGICZNYM KWISONALIÓW 2015 JEST „GAZ SYSTEM”

„GAZ-SYSTEM” S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

czytaj dalej »


Kreator miejsc pracy

08-05-2015

Kreator miejsc pracy

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. 

czytaj dalej »