Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Uczniowska 11, 59-620 Gryfów Śląski

Telefon:  (75) 78 12 907, (75) 78 13 468

Dyrektor szkoły: Alicja Kownacka Telefon (75) 78 13 269

Zastępca Dyrektora: Agata Jankowiak Telefon (75) 78 13 269

e-mail: gimnazjum@v-net.pl

Strona www:  www.gimnazjum.gryfow.info

 

Informacje:

Działalność gimnazjum opiera się na opracowanym statucie i regulaminach szkoły oraz na programie wychowawczym i rozwoju gimnazjum. Dokumenty te były konsultowane z rodzicami i młodzieżą szkolną. W szkole funkcjonuje 16 oddziałów klasowych w czterech budynkach, położonych po obu stronach ul. Uczniowskiej.

 

Średnio w klasach uczy się po 25 uczniów. W szkole funkcjonują klasy dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W szkole realizowane są statutowe zadania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. Przez cały cykl kształcenia ( 3 lata) odbywa się nauczanie informatyki w dwóch pracowniach komputerowych z możliwością korzystania z Internetu. Ponadto dzieci uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego z podziałem na grupy dla początkujących i zaawansowanych.

 

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na Boisku Wielofunkcyjnym Orlik 2012, w dwóch salach gimnastycznych i siłowni wielostanowiskowej. Nauczyciele prowadzą przedmiotowe kółka zainteresowań. Zajęcia te odbywają się miarę potrzeb w trakcie całego roku szkolnego. Młodzież szkolna objęta jest opieką pedagoga.

 

W sprawach wychowawczych, celem zapobiegania patologiom prowadzona jest współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryfowie Śląskim, Policją, Sądem dla Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Punktem Konsultacyjnym dla Uzależnionych w Gryfowie Śląskim.