02.09.2016
Agnieszka Muszka

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

1.Nazwa i adres jednostki – Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim –

   Rynek 1, 59 – 620 Gryfów Śląski

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego  – do spraw gospodarki przestrzennej

 

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata – Pani Aleksandra Serdakowska

    zamieszkała w Krobicy

 

4.Uzasadnienie dokonanego wyboru – oferta aplikacyjna Pani Aleksandry    

    Serdakowskiej  spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

    Pani Aleksandra Serdakowska w największym stopniu spełniła wymagania  

    niezbędne oraz  wymagania dodatkowe spośród wszystkich oferentów.

    Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała odpowiednie predyspozycje do    

    zatrudnienia  na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 

Gryfów Śląski 01 września 2016 r.

print

Na skróty