Nieczystości ciekłe

  1. Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Ślaski w sprawie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni scików
  2. Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  3. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków