Przedszkole Publiczne

Telefony:

Telefon ul. Przedszkolaków 1: (75) 78 13 384

Telefon ul. Młyńska 8: (75) 78 13 783

Dane teleadresowe:

Dyrektor: Małgorzata Krakowska

Z-ca: Bożena Kulesa

Adres: uL. Młyńska 8,  59-620 Gryfów Śląski

Adres: uL. Przedszkolaków 1, 59-620 Gryfów Śląski

e-mail: przedszkole.gryfow@interia.pl

Godziny urzędowania:

ul. Przedszkolaków 1: Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 13:00

ul. Młyńska 8: Poniedziałek – Piątek od 5:30 do 16:00

Informacje:

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim utworzone zostało na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI /100 /94 z dnia 29.12.1994 roku. Z dniem 01.09.1999 Przedszkole Publiczne zostało połączone z Przedszkolem – Oddziały Zerowe na podstawie Uchwały nr VI /43 /99 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 11.03.1999 r. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Przedszkolaków 1 i przy ul. Młyńskiej 8. W przedszkolu funkcjonuje 11 oddziałów, w tym 1 oddział żłobkowy. Zasady odpłatności określa regulamin przedszkola.