Publiczna Szkoła Podstawowa im Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach

Dyrektor: Tadeusz Deptuła

Organ Prowadzący Szkołę – Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rząsiny

Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
tel/fax – (075) 784-41-88

strona www : http://szkola.rzasiny.pl/
email – szkola@rzasiny.pl