Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie dostarczać wyselekcjonowane odpady powstające w gospodarstwach domowych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

UWAGA !  BARDZO WAŻNE !

już można przekazać nieodpłatnie

 Co:    

– zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych,

– zużyte opony, odpady zielone, szkło, plastik,

– odpady niebezpieczne takie jak: pozostałości farb, lakierów,

rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.

 

Gdzie:

teren Zakładu  Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Gryfowie Śl. przy  ul. Kolejowej 42

 

Kiedy:

poniedziałek czwartek : 800 – 1200  piątek : 1400 1800

 

Informacje: 

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ul. Rynek nr 1 59-620 Gryfów Śląski tel. 75 78 12 952