Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC wykonuje zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, współdziała z sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Dane teleadresowe:

Adres:

Urząd Stanu Cywilnego, Działalność Gospodarcza

Rynek 1

II piętro ratusza pok. Nr 18

59 – 620  Gryfów Śląski

Telefony:

(75) 78 13 403

Poczta elektroniczna:

usc@gryfow.pl

Pracownicy:

Dudzik Jolanta – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i danych osobowych