Wydział Finansowy – WF

Do zadań Wydziału Finansowego należy m.in. wykonywanie i koordynowanie czynności związanych z opracowaniem projektów budżetu gminy oraz jego realizacją, prowadzenie ewidencji podatników i gromadzenie deklaracji podatkowych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym. Więcej informacji w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

KASA CZYNNA:

Poniedziałek 8:00 -16:00

Wtorek-Czwartek 8:00 – 13:00

Piatek 8:00 -12:00

Przerwa codziennie w godzinach: 9:00 – 10:00

PRACOWNICY WYDZIAŁU:

 • Adamska Renata – Inspektor ds. podatków
  Telefon: (75) 78 11 258, pok. 15 (II piętro)
  email: podatki@gryfow.pl
 • Gandurska Danuta – Podinspektor ds. finansowych – Kasjer
  Telefon: (75) 78 11 254, pok. 3 (parter)
 • Jankowska Anna – Skarbnik Gminy Gryfów Śląski

  Telefon: (75) 78 11 262, pok. 12 (II piętro)
  email: skarbnik@gryfow.pl

 • Kurec Marek – Główny księgowy
  Telefon: (75)78 11 253, pok. 6a (I piętro)
  email: w_finansowy@gryfow.pl
 • Misiak Renata – Inspektor ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych i BHP
  Telefon: (75) 78 13 553, pok. 14 (II piętro)
  email: finanse@gryfow.pl
 • Owoc Paulina – Podinspektor ds. podatków i opłat
  Telefon: (75) 78 11 258, pok. 15 (II piętro)
  email: podatki@gryfow.pl
 • Polesiak Teresa – Inspektor ds. podatków i opłat
  Telefon: (75) 78 11 258, pok. 15 (II piętro)
  email: podatki@gryfow.pl
 • Śliwińska Anna – Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Telefon: (75) 78 11 253, pok. 6 B (I piętro)
  email: a.sliwinska@gryfow.pl