Wydział Organizacyjny – WO

Do zadań Wydziału należy m.in. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i jej komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, przechowywanie protokołów z jej posiedzeń i uchwał, obsługa sekretariatu, prowadzenie i udostępnienie obywatelom zbioru przepisów prawnych, kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.

PRACOWNICY WYDZIAŁU:

 • Bielak Grzegorz – Inspektor ds. informatyzacji i BIP 
  Telefon: (75) 78 11 267, pok. 3 (parter)
  email: informatyk@gryfow.pl
 • Grodecka Urszula – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności
  Telefon: (75) 78 11 275, pok. 2 (parter)
  email: ewidencja_ludnosci@gryfow.pl
 • Jóźwiak Stanisław – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
  Telefon: (75) 78 11 417, pok. 1 (parter)
  email: o.cywilna@gryfow.pl
 • Jóźwiak Teresa – Robotnik Gospodarczy – sprzątaczka
 • Kozdęba Jolanta – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
  Telefon: (75) 78 13 342, pok. 17 (II piętro)
  email: biuro_rady@gryfow.pl
 • Muszka Agnieszka – Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy
  Telefon: (75) 78 12 944, Rynek 33 (CIT)
  email: it@gryfow.pl
 • Lis Anna – Inspektor ds. kancelaryjno – organizacyjnych

  Telefon: (75) 78 13 552, pok. 9 (I piętro)
  email: sekretariat@gryfow.pl

 • Wolska Teresa – Inspektor ds. infrastruktury społecznej
  Telefon: (75) 78 11 260, pok. 14 (II piętro)
  email: oswiata@gryfow.pl
 • Zawisza Ewa – Robotnik gospodarczy
 • Andrzejczak Jerzy – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
 • Telefon: (75) 78 11 263, pok. 11 (II piętro)
  email: sekretarz@gryfow.pl