Wydział Techniczny – WT

Główne zadania wydziału:

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,
 2. wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa komunalnego,
 3. sprawowanie nadzoru nad zabytkami nieruchomymi znajdującymi sie na terenie gminy,
 4. wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska,
 5. organizacja i nadzór nad cmentarzami komunalnymi, targowiskami i parkingami miejskimi,
 6. prowadzenie spraw lokalowych, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w gminie,
 7. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
 8. prowadzenie promocji gospodarczej gminy,
 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 10. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
 11. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

PRACOWNICY WYDZIAŁU:

 • Buca Celina – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

  Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  Telefon: (75) 78 12 954, pok. 10 B (I piętro)
  email: nieruchomosci@gryfow.pl

 • Cybulski Bartłomiej – Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury
  Telefon: (075) 78 11 256, pok. 16 B (II piętro)
  email: b.cybulski@gryfow.pl
 • Graczyk Paulina – Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Telefon: (075) 78 11 267, pok. 3 (parter)
  email: p.graczyk@gryfow.pl
 • Majchrowski Dariusz – Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
  Telefon: (75) 78 11 257, pok. 16A (II piętro)
  email: ue@gryfow.pl
 • Nowak Magdalena – Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
  Telefon: (75) 78 11 267, pok. 3 (parter)
  email: m.nowak@gryfow.pl
 • Cichońska Sylwia – Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Telefon: (75) 78 11 266, pok. 10 B (I piętro)
  email: grunty@gryfow.pl
 • Samborska Krystyna -Inspektor ds. gospodarki odpadami

  Telefon: (75) 78 12 952, pok. 3 (parter)
  email: inwest@gryfow.pl

 • Stępińska Jadwiga – Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów
  Telefon: (75) 78 12 011, pok. 10 A  (I piętro)
  email: j.stepinska@gryfow.pl
 • Aleksandra Serdakowska – Ref. ds. gospodarki przestrzennej
  Telefon: (75) 78 11 256, pok. 16 B (II piętro)
  email: gospodarka@gryfow.pl
 • Tartak Andrzej – Zastępca Burmistrza
  Telefon: (75) 78 13 553, pok. 13 (II piętro)
  email: zamowienia_pub@gryfow.pl
 • Klask Arkadiusz – Inspektor ds. drogownictwa
  Telefon: (75) 78 11 257, pok. 16 A  (II piętro)
  email: drogi@gryfow.pl
 • Wrona Bogdan – Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwaTelefon: (75) 78 11 256, pok. 16 B (II piętro)
  email: budownictwo@gryfow.pl